Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle, oorspronkelijk een docent, richtte zich op spiritualiteit rond zijn dertigste, en schreef “De Kracht van het Nu.” Dit boek, dat op de New York Times bestsellerlijst kwam, legt uit hoe men zich kan bevrijden van mentaal lijden door in het heden te leven, een tijdloze en resonante theorie, omarmd door velen inclusief Oprah en Deepak Chopra.

Ondanks de eenvoud kan de abstracte theorie uitdagingen opleveren bij de toepassing, en niet iedereen zal zich kunnen vinden in deze manier van denken. Mirjam K. waardeert de praktische benadering maar erkent de uitdaging in de toepassing van de theorie.

Door intuïtief beslissingen te nemen en afstand te nemen van het verleden en de toekomst, kan men een ander perspectief op levensgebeurtenissen verkrijgen, wat mogelijk leidt tot diepgaande persoonlijke inzichten.