Communicatie in gebarentaal, als sleutel voor verbinding

Tolk Nederlandse gebarentaal; ondersteuning in de communicatie tussen Dove, slechthorende en horende mensen.

 • Vol vertrouwen dat spannende gesprek in
 • Communicatie met aandacht
 • Iedereen bij dat mooie project betrekken

Tolk Nederlandse gebarentaal inzetten?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een tolk in te zetten. Is een van deze situaties op jou van toepassing?

Je wilt graag meedoen in de samenleving

Je bent doof en wilt graag meedoen op je werk, opleiding of vereniging. Of je moet naar het ziekenhuis of je therapeut. Ik tolk voor jou zodat je kan meedoen aan jouw favoriete bezigheden.

Je wilt dove/ slechthorende/ doofblinde mensen betrekken bij jouw activiteit, bedrijf of manifestatie

Je bent horend of doof en hebt en hebt gebarentaal gebruikers (dove/slechthorende/doofblinde mensen) in je omgeving, bedrijf of vereniging en je wilt graag dat je met hen kunt communiceren en de mogelijkheden aftasten voor het inzetten van een tolk Nederlandse gebarentaal.

Je wilt graag ergens heen, maar twijfelt of er wel een tolk is die ingezet wil worden

Soms wil je misschien meedoen op een intieme of vertrouwelijke plek. Neem gerust contact op, ik oordeel niet en heb al meerdere malen klanten geholpen in dergelijke situaties.

“Werk als een team met een tolk die oog heeft voor ruimte, wensen en emotie.”

Tolken met Rebecca

Liefde en vrijheid, in veiligheid

Professionele tolkdiensten door een gediplomeerde tolk Nederlandse gebarentaal.

Met ruimte voor thema’s die in mijn persoonlijke en professionele leven een rol mogen spelen. Alles mag er zijn.

Oog voor het individu

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen op de manier die hij/zij past. Uiteraard ben jij degene die dat voor jezelf bepaalt. Ik heb graag overleg en afstemming om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen.

Wil je dat ik wat meer of minder doe? Alles is bespreekbaar. Ik werk wel volgens de tolkencode en NBTG leveringsvoorwaarden. Binnen dat kader is er veel mogelijk.

Allround coaching en meer


Naast tolken zijn er ook andere (coach)diensten te vinden op deze website die ik aan kan bieden in gebarentaal.

In mijn coaching zet ik alles in waar ik kennis van heb. Zo gaan we niet alleen denken over de coachvraag, maar ook voelen en dromen. Ik zet systemisch coachen, lichaamswerk en mijn ervaring met tantra in om jullie zo goed mogelijk te bedienen.

Hoe zet je een tolk in?

1. Directe aanvraag of kennismaking

Plan eenvoudig online een afspraak in voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Of doe direct een aanvraag via het contactformulier. We bespreken jouw wensen, voorkeuren en de mogelijkheden voor samenwerking. Wanneer ik meer informatie nodig heb, kan ik dat aan je vragen. Soms maken we afspraken over vervoer, bijvoorbeeld als je doofblind bent.

2. De tolkdienst tijdens jouw activiteit

Op de afgesproken tijd en locatie ontmoeten we elkaar en stemmen we af met de andere partij of deelnemers. Hier zal ik met jullie samenwerken om zo goed mogelijk naar ieders wensen en naar eer en geweten te tolken. Ik zal het aangeven wanneer er iets is wat ten kosten gaat van de communicatie naar mijn inzicht.

3. Fijne afsluiting en afhandeling

Er is ruimte om samen terug te kijken op het tolkproces. Dat kan met alle aanwezigen of later in een bericht als dit de voorkeur heeft. Als de tolkuren worden vergoed uit jouw tolkvoorziening, hoef je alleen maar de uren digitaal goed te keuren. Daar krijg je een signaal van. Als de tolkuren niet worden vergoed, ontvang je binnenkort een factuur van mij.

Rebecca van Lieshout

Ik zie de wereld als een plek waar het leven hard en ingewikkeld kan zijn en men snel uit contact raakt met zichzelf. Op deze plek hoop ik mensen te herinneren aan liefde, vrijheid en veiligheid. Ik wil mensen liefhebben en ze leren lief te hebben, om zo samen liefde te verspreiden als een wolk die steeds groter wordt om de wereld te omarmen.

Warme groet,

Rebecca.

Julia, (50 Haren)

Als tolk is Rebecca zeker geschikt voor o.a. vertrouwenswerk, GGZ en maatschappelijke werk doordat ze hier haar ervaring als professional (hulpverlener) in kan zetten, ze beweegt mee met de stem van een professional / hulpverlener en kan zich in ons beiden verplaatsen.

F.A.Q.

Veel gestelde vragen

Een tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) speelt een verbindende rol bij het faciliteren van communicatie tussen doven of slechthorenden die gebruikmaken van gebarentaal en horende personen die dat niet doen. Een tolk vertaalt van gesproken Nederlands naar de Nederlandse gebarentaal en vice versa. Er is ook de mogelijkheid om te vertalen van of naar Nederlands met gebaren (NmG) of in sommige gevallen direct naar andere (gesproken) talen zoals het Engels.

Tolken Nederlandse Gebarentaal vergemakkelijken de communicatie met en het verbinden van dove of slechthorende personen met de horende wereld en andersom. Het beroep vereist niet alleen vaardigheid in gebarentaal, maar ook culturele competentie en een goed begrip van de context waarin ze werken. Tolken gebarentaal vertalen op betekenisniveau en zo letterlijk mogelijk waar de taal dit toelaat.

Ben je doof of slechthorend?

Dan heb je recht op 30 tolkuren per jaar voor privésituaties. Ben je doofblind? Dan heb je recht op 168 tolkuren per jaar voor privésituaties. Deze tolkuren worden betaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil je een tolk inzetten op je werk? Als je in loondienst bent, krijg je voor 15% van je werktijd tolkuren toegekend. Heb je meer tolkuren nodig dan kun je die extra uren aanvragen. Het maakt niet uit of die extra uren eenmalig nodig zijn (bijvoorbeeld omdat je een cursus wilt volgen) of dat je structureel meer uren nodig hebt. Werk je als (startend) ondernemer, dan wordt 15% van de werktijd aan tolkuren vergoed. Deze tolkuren worden betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wil je een tolk inzetten op school (basis-, en voortgezet onderwijs) of bij je studie (hoger onderwijs)? Per jaar krijg je daarvoor standaard 1.000 tolkuren. Volg je middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Dan krijg je standaard 1.600 tolkuren, zodat je ook bij je stage een tolk kunt inzetten. De tolkuren voor het onderwijs worden betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor andere situaties of voor mensen en bedrijven zonder tolkvoorziening in 2023, is mijn uurtarief 121 euro. Dit is inclusief btw, reiskosten en voorbereidingstijd.

Met de tolk bespreek je jouw persoonlijke wensen en stem je de mogelijkheden af. De onderstaande waarden kan je in de basis verwachten, waarbij de invulling hiervan per situatie, tolken en tolkgebruiker kan verschillen.

 • Vertalen van gesproken taal naar gebarentaal en vice versa: De tolk vertaalt gesproken woorden naar gebaren voor dove of slechthorende personen en vertaalt gebaren naar gesproken woorden voor horende personen.
 • Faciliteren van communicatie: De tolk bevordert effectieve communicatie tussen dove/slechthorende en horende personen in verschillende contexten, zoals vergaderingen, medische afspraken, onderwijsinstellingen, en sociale situaties.
 • Nauwkeurigheid en neutraliteit: Het is belangrijk dat tolken de boodschap zo accuraat mogelijk overbrengen zonder toevoeging van eigen interpretaties of meningen. Neutraliteit is essentieel om een eerlijke vertaling te waarborgen.
 • Vertrouwelijkheid: Tolken moeten de vertrouwelijkheid van de informatie die ze tijdens hun werk ontvangen, handhaven. Ze zijn gebonden aan beroepsethiek en moeten zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie.
 • Kennis van terminologie: Tolken zijn vertrouwd met een breed scala aan vakgebieden, afhankelijk van de context waarin ze werken. Bijvoorbeeld, medische tolken zullen bekend zijn met medische terminologie, terwijl juridische tolken juridische termen moeten begrijpen en daarvoor een aanvullende opleiding hebben gevold.
  Een passende voorbereiding van iedere tolksetting is daarin essentieel.
 • Professionaliteit: Tolken moeten zich professioneel gedragen en zich bewust zijn van de gedragsnormen die gelden in verschillende situaties. Ze moeten ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de gebarentaal en de (horende en dove) samenleving.
 • Menselijkheid: Een tolk is er om accuraat en neutraal te tolken, waarbij het belangrijk is te beseffen dat tolken altijd mensenwerk is. Weet daarom dat iedere tolk zijn eigen ruimte nodig heeft, zijn eigen interpretaties maakt, eigen afwegingen en eigen kwaliteiten heeft. Zoek daarom een tolk die bij jou of de setting past en maak bespreekbaar wat wel en niet bevalt.

Heb je nog vragen?

Maak vandaag nog een afspraak en maak kennis met tolk Rebecca. Doe mij een direct voorstel of vraag voor die situatie waar je zeker een tolk gebarentaal bij wil hebben. Er is een tolkentekort in Nederland, daarom zal ik niet op ieder verzoek in kunnen gaan. Maar ik maak altijd tijd en ruimte om nieuwe mensen te leren kennen en te vertellen over mijn vak.